Amdanom ni

Ein Cymuned

Mae'r Ganolfan, oedd yn ysgol gynradd gynt, bellach wedi ei ailwampio a'i adnewyddu i safon uchel iawn gydag, ymysg cyfleusterau eraill, system wresogi islawr dan y lloriau.

Liam's Drawing of Capel Curig Community Centre © 2006 Liam Rickard

Mae'r Ganolfan wedi ei haddasu'n arbennig ar gyfer ymwelwyr anabl ac mae'r maes parcio yn ymyl.

Ein Canolfan

Mae Canolfan Capel Curig, ynghanol un o ardaloedd mynyddig harddaf Cymru, ar gael i gymdeithasau, clybiau, llywodraeth leol, cyrff addysgol a'u tebyg.

Capel Curig Community Centre photo from below with blurry railings