Y Pentref
Capel Curig

Yr Harddwch

Yn gatref ir oylgfa hynod o’r Wyddfa, mae Capel Curig yn bentref i’r Ogledd Ddwyrain o Eryri rhung mynyddoedd uchel y Wyddfa, Glyderau, y Carneddau a Dyffryn Conwy yn fwy i’r Dwyrain.

Heblaw am fod yn gartref golygfa fwyaf adnabyddus yr Wyddfa mae gan Gapel Curig hefyd:

 • Dri gwesty gyda bwyty a bar
 • Sawl llety gwely a brecwast
 • Gorsaf betrol
 • Swyddfa Bost
 • Siop gyffredinol sydd â thrwydded alcohol
 • Plas y Brenin - y Ganolfan Mynydda Genedlaethol
 • Sawl caffi
 • Siopau dillad ac offer awyr agored
 • Sawl byncws a maes campio
 • Atyniadau twristaidd megis eglwys Santes Julitta a
 • Nifer o Dywysyddion Mynydd i’w llogi

Llefydd i’ Aros

Mae gan Gapel Curig amrywiaeth dda o lety at ddant pawb o westai i wersylla.

Gweler Harddwch Gogledd Cymru am fwy o wybodaeth.

Giweithgareddau ac Atyniadau

Ceir nifer o atyniadau o fewn cyrraedd hwylus megis Bangor, Caernarfon, Llanberis/Yr Wyddfa, Beddgelert, Porthmadog, Sir Fon, Llandudno a Conwy

Beautiful Snowdonia reflected in a lake near Capel Curig Community Centre, North Wales.

Beautiful stream and trees in the sunlight taken near Capel Curig Community Centre

Cerdded

Ceir nifer o lwybrau cerdded ger Capel Curig. Mae’r llwybr sydd i’r Gogledd Dwyrain tuag at Trefriw yn boblogaidd yn ogystal a’r llwybr ger yr afon o Fetws y Coed heibio Rhaeard Weynnol.

Gellir llogi Tywysydd Mynydd lleol i gerdded.

Plas y Brenin
Y Ganolfan Mynudd Cenedlaethol

Os dymmunwch wneud sy’n gysylliedig a’r mynyddoedd, ewch ar gwrs, i ffeindio allan am Gyflwr tywydd addas i ddringo, bwytwch, yfwch a sgwrsiwch, neu hyd yn oed ennill cymwysterau.

Ni wnewch chi gyfarfod neb mwy profiadol, ymroddgar, a brwdfrydig na’u staff llawen.

Darganfyddwch mwy am yr adnoddau sydd ar gael ar eu gwefan.

Snowdonia through the trees in Capel Curig Community Centre

Eglwys Santes Julitta

Hon yw’r Eglwys lleiaf yn Eryri. Adnabyddir yn wreiddiol fel Eglwys Santes Julitta a’i mab Curig roddir ei enw i’r pertref Capel Curig.

Adeiladwyd, a chefftwyd yr Eglwys gan drigolion Capel Curig, sy’n cynrychioli bywyd ac ysbryd syml y pentref.

Dardanfyddwch fwy gan Ffrindiau Santes Julitta.